Personální zabezpečení studijního programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů