Personální zabezpečení studijního programu Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů