Personální zabezpečení studijního programu Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů