Personální zabezpečení studijního programu Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů