Personální zabezpečení studijního programu Lower Secondary School English Language Teacher Training

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů