Personální zabezpečení studijního programu Učitelství chemie pro základní školy

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů