Personální zabezpečení studijního programu Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů