Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 15 7
Pedagogičtí pracovníci: 12 5
Profesoři: 1 0
Docenti: 5 2
Odborní asistenti: 5 3
Lektoři: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 2 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 3 1
Celkový počet vyučujících: 16 6
zaměstnanců: 11 4
studentů: 5 2
Celkový počet doktorských studentů: 13 6
z toho v kombinované formě: 3 2

platné ke dni 14. 7. 2020