Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 10 2
Pedagogičtí pracovníci: 9 1
Profesoři: 1 0
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 2 0
Asistenti: 2 0
Lektoři: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 8 2
Celkový počet vyučujících: 14 3
zaměstnanců: 9 1
studentů: 1 1
externistů: 4 1
Celkový počet doktorských studentů: 13 2
z toho v kombinované formě: 7 0

platné ke dni 29. 11. 2020