Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení

Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
telefon: 549 49 7926

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 8 3
Pedagogičtí pracovníci: 7 2
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 5 1
Lektoři: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 5 2
Celkový počet vyučujících: 10 2
zaměstnanců: 7 2
studentů: 1 0
externistů: 2 0
Celkový počet doktorských studentů: 5 2
z toho v kombinované formě: 2 1

platné ke dni 27. 10. 2020