Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Ústav práva a technologií

Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 18 5
Pedagogičtí pracovníci: 6 1
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 4 1
Asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 11 3
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 13 4
Celkový počet vyučujících: 19 7
zaměstnanců: 13 4
studentů: 5 3
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 11 5
z toho v kombinované formě: 3 1

platné ke dni 28. 2. 2020