Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Ústav práva a technologií

Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 21 8
Pedagogičtí pracovníci: 7 2
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 4 2
Asistenti: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 13 5
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 14 5
Celkový počet vyučujících: 17 5
zaměstnanců: 13 3
studentů: 2 1
externistů: 2 1
Celkový počet doktorských studentů: 11 5
z toho v kombinované formě: 3 1

platné ke dni 19. 11. 2019