Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Děkanát

Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
telefon: 549 49 1201
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 40 27
Odborní a techničtí pracovníci: 10 5
Ostatní zaměstnanci: 30 22
Celkový počet externích pracovníků: 31 2
Celkový počet vyučujících: 1 0
externistů: 1 0

platné ke dni 24. 9. 2020