Oborová komise Právnické fakulty

pro obor Obchodní právo

Interní členové

Externí členové