Oborová rada Právnické fakulty

pro program Dějiny práva a římské právo