Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 01, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Přírodovědecká fakulta


Adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 01
E-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1202 548
Pedagogičtí pracovníci: 392 95
Profesoři: 86 11
Docenti: 139 27
Odborní asistenti: 94 33
Asistenti: 4 2
Lektoři: 34 11
Vědeckovýzkumní pracovníci: 35 11
Odborní a techničtí pracovníci: 663 335
Ostatní zaměstnanci: 158 121
Celkový počet externích pracovníků: 452 224
Celkový počet vyučujících: 805 259
zaměstnanců: 502 136
studentů: 82 32
externistů: 221 91
Celkový počet studentů: 2949 1736
bakalářské studijní programy: 1452 930
z toho v kombinované formě: 42 20
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 713 449
z toho v kombinované formě: 14 3
doktorské studijní programy: 784 357
z toho v kombinované formě: 101 35

platné ke dni 7. 12. 2019