Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 01, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Přírodovědecká fakulta


Adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 01
E-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1184 533
Pedagogičtí pracovníci: 393 93
Profesoři: 87 11
Docenti: 138 27
Odborní asistenti: 92 30
Asistenti: 4 2
Lektoři: 34 12
Vědeckovýzkumní pracovníci: 38 11
Odborní a techničtí pracovníci: 642 321
Ostatní zaměstnanci: 160 122
Celkový počet externích pracovníků: 307 172
Celkový počet vyučujících: 745 228
zaměstnanců: 482 130
studentů: 64 19
externistů: 199 79
Celkový počet studentů: 3131 1855
bakalářské studijní programy: 1548 1005
z toho v kombinované formě: 37 18
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 735 460
z toho v kombinované formě: 17 7
doktorské studijní programy: 848 390
z toho v kombinované formě: 118 40

platné ke dni 22. 8. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info