Ústavy

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1060 452
Pedagogičtí pracovníci: 388 93
Profesoři: 90 11
Docenti: 137 27
Odborní asistenti: 90 31
Asistenti: 3 2
Lektoři: 35 12
Vědeckovýzkumní pracovníci: 33 10
Odborní a techničtí pracovníci: 594 294
Ostatní zaměstnanci: 83 66
Celkový počet externích pracovníků: 140 77
Celkový počet vyučujících: 596 170
zaměstnanců: 494 131
studentů: 86 33
externistů: 16 6
Celkový počet doktorských studentů: 804 371
z toho v kombinované formě: 98 34

platné ke dni 29. 1. 2020