Ústavy

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1101 473
Pedagogičtí pracovníci: 395 96
Profesoři: 90 11
Docenti: 138 26
Odborní asistenti: 97 34
Asistenti: 3 2
Lektoři: 38 14
Vědeckovýzkumní pracovníci: 29 9
Odborní a techničtí pracovníci: 624 309
Ostatní zaměstnanci: 88 70
Celkový počet externích pracovníků: 309 179
Celkový počet vyučujících: 569 163
zaměstnanců: 487 137
studentů: 59 19
externistů: 26 7
Celkový počet doktorských studentů: 757 341
z toho v kombinované formě: 79 29

platné ke dni 15. 7. 2020