Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 1
Pedagogičtí pracovníci: 5 1
Profesoři: 1 0
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 4 0
Celkový počet vyučujících: 6 1
zaměstnanců: 6 1

platné ke dni 22. 10. 2020