Projekty


Celkový počet projektů: 23

CZ-­OPENSCREEN: National Infrastructure for Chemical Biology (LM2015063)

Řešitel na MU: Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2019
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace

Elemental mapping of plant and animal accumulators of heavy metals; where are they accumulated? (GA13-18154S)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
2/2013 — 12/2016
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Hybridní materiály založené na makrocyklických ligandech pro využití v medicíně (GA13-08336S)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
2/2013 — 12/2016
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Laserově desorpční hmotnostní spektrometrie pro analýzu molekul a nanočástic (GA15-05387S)

Řešitel na MU: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2015 — 12/2017
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Modifikace nanovlákenné polymerní struktury (SOC/0770/2015)

Řešitel na MU: Mgr. Bc. Radka Bačovská
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
9/2015 — 2/2016
Investor/Program:
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu / Středoškolská odborná činnost

Novel efficient and selective inhibitors of MRE11 nuclease and their potential therapeutic implications (GJ16-23955Y)

Řešitel na MU: Benoit, Jean-Pierre Carbain, PhD.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Juniorské granty

Nový panel proteinů korelujících se stavem lymfatických uzlin u low-grade nádorů prsu: Klinická verifikace a úloha v invazivitě nádorových buněk (GA14-19250S)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2014 — 12/2016
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Otevřené procesy v granitoidech z pohledu zonality minerálů a horninových textur (GA14-13600S)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2014 — 12/2016
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Preklinická progrese nových inhibitorů vybraných proteinových kináz (MUNI/31/53567/2016)

Řešitel na MU: Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
5/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní projekty CTT

Progresivní udržitelné technologie pro syntézy chemických specialit z oblasti kyanové chemie (TA03010633)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2013 — 12/2016
Investor/Program:
Technologická agentura ČR / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info