Projekty


Celkový počet projektů: 20

Analytické a fyzikálně-chemické metody ve výzkumu, vývoji a aplikacích (MUNI/A/0886/2016)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

CZ-­OPENSCREEN: National Infrastructure for Chemical Biology (LM2015063)

Řešitel na MU: doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2019
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace

Inovace laboratorní úlohy do předmětu C8102 Speciální metody - praktikum (MUNI/FR/1196/2016)

Řešitel na MU: Mgr. Michaela Tvrdoňová
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Interdisciplinární implementace biofyzikální chemie do přírodovědných disciplín na MU (MUNI/FR/1432/2016)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Laserově desorpční hmotnostní spektrometrie pro analýzu molekul a nanočástic (GA15-05387S)

Řešitel na MU: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2015 — 12/2017
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Nové molekulární a nanostrukturní systémy (MUNI/A/1258/2016)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Novel efficient and selective inhibitors of MRE11 nuclease and their potential therapeutic implications (GJ16-23955Y)

Řešitel na MU: Benoit, Jean-Pierre Carbain, PhD.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Juniorské granty

Polymerní monolitické stacionární fáze s kontrolovanou selektivitou (GA17-11252S)

Řešitel na MU: RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Preklinická progrese nových inhibitorů vybraných proteinových kináz (MUNI/31/53567/2016)

Řešitel na MU: doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
5/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní projekty CTT

Preklinická progrese nových organických sloučenin s cílenou biologickou aktivitou (58196)

Řešitel na MU: doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
3/2017 — 9/2017
Investor/Program:
Jihomoravský kraj / Smart akcelerátor - modul Asistence

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info