Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 106 33
Pedagogičtí pracovníci: 41 10
Profesoři: 16 1
Docenti: 11 2
Odborní asistenti: 4 3
Lektoři: 4 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 6 2
Odborní a techničtí pracovníci: 61 20
Ostatní zaměstnanci: 5 3
Celkový počet externích pracovníků: 32 12
Celkový počet vyučujících: 63 18
zaměstnanců: 57 16
studentů: 2 0
externistů: 4 2
Celkový počet doktorských studentů: 69 27
z toho v kombinované formě: 8 3

platné ke dni 19. 9. 2020