Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 166 97
Pedagogičtí pracovníci: 68 29
Profesoři: 13 4
Docenti: 20 8
Odborní asistenti: 24 11
Lektoři: 6 4
Vědeckovýzkumní pracovníci: 5 2
Odborní a techničtí pracovníci: 89 57
Ostatní zaměstnanci: 13 12
Celkový počet externích pracovníků: 26 12
Celkový počet vyučujících: 81 35
zaměstnanců: 75 33
studentů: 1 0
externistů: 5 2
Celkový počet doktorských studentů: 94 58
z toho v kombinované formě: 9 5

platné ke dni 11. 12. 2019