Budova UKB, Kamenice 5, budova A13,

Ústav experimentální biologie

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A13
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A25
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A36
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 8913
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 167 101
Pedagogičtí pracovníci: 67 28
Profesoři: 14 4
Docenti: 20 8
Odborní asistenti: 24 11
Lektoři: 6 4
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 1
Odborní a techničtí pracovníci: 90 63
Ostatní zaměstnanci: 12 11
Celkový počet externích pracovníků: 16 10
Celkový počet vyučujících: 83 43
zaměstnanců: 76 38
studentů: 6 5
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 120 76
z toho v kombinované formě: 8 6

platné ke dni 15. 7. 2020