Loschmidtovy laboratoře

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 10 4
Pedagogičtí pracovníci: 2 1
Profesoři: 1 0
Docenti: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 7 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 1
Celkový počet vyučujících: 5 2
zaměstnanců: 5 2

platné ke dni 26. 11. 2020