Budova UKB, Kamenice 5, budova D31,

Ústav botaniky a zoologie

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova D31
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova D32
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 1439
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 148 74
Pedagogičtí pracovníci: 38 10
Profesoři: 6 1
Docenti: 15 2
Odborní asistenti: 7 2
Lektoři: 7 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 2
Odborní a techničtí pracovníci: 109 63
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 51 25
Celkový počet vyučujících: 75 29
zaměstnanců: 67 25
studentů: 2 2
externistů: 6 2
Celkový počet doktorských studentů: 58 32
z toho v kombinované formě: 3 1

platné ke dni 2. 12. 2020