Budova UKB, Kamenice 5, budova A31,

Ústav botaniky a zoologie

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A31
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A32
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Telefon: 549 49 1439
E-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 147 78
Pedagogičtí pracovníci: 36 9
Profesoři: 5 1
Docenti: 15 2
Odborní asistenti: 8 2
Lektoři: 6 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 110 68
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 47 17
Celkový počet vyučujících: 72 27
zaměstnanců: 63 24
studentů: 3 2
externistů: 6 1
Celkový počet doktorských studentů: 67 39
z toho v kombinované formě: 10 5

platné ke dni 15. 10. 2019