Výzkum obratlovců

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 2
Pedagogičtí pracovníci: 5 0
Profesoři: 1 0
Docenti: 3 0
Odborní asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 4 2
Celkový počet externích pracovníků: 1 0
Celkový počet vyučujících: 8 1
zaměstnanců: 8 1

platné ke dni 28. 5. 2020