Budova PřF, Tvrdého 12, Hlavní budova

Ústav fyziky Země

Sídlo: Tvrdého 258/12, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 1492
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 5
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 10 5
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 1 1
Celkový počet vyučujících: 3 1
zaměstnanců: 3 1

platné ke dni 19. 1. 2020