Budova PřF, Tvrdého 12, Hlavní budova

Ústav fyziky Země

Sídlo: Tvrdého 258/12, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 1492
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 5
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 10 5
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 6 2
Celkový počet vyučujících: 4 1
zaměstnanců: 3 1
externistů: 1 0

platné ke dni 22. 10. 2020