Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 300 154
Pedagogičtí pracovníci: 61 18
Profesoři: 18 3
Docenti: 11 3
Odborní asistenti: 13 7
Asistenti: 3 2
Lektoři: 3 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 11 2
Odborní a techničtí pracovníci: 204 111
Ostatní zaměstnanci: 35 25
Celkový počet externích pracovníků: 109 101
Celkový počet vyučujících: 67 22
zaměstnanců: 65 21
studentů: 1 0
externistů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 63 39
z toho v kombinované formě: 4 2

platné ke dni 31. 10. 2020