Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 273 140
Pedagogičtí pracovníci: 56 17
Profesoři: 16 2
Docenti: 13 4
Odborní asistenti: 12 6
Asistenti: 3 2
Lektoři: 3 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 9 2
Odborní a techničtí pracovníci: 184 100
Ostatní zaměstnanci: 33 23
Celkový počet externích pracovníků: 104 96
Celkový počet vyučujících: 56 16
zaměstnanců: 56 16
Celkový počet doktorských studentů: 53 29
z toho v kombinované formě: 4 2

platné ke dni 9. 7. 2020