Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 259 132
Pedagogičtí pracovníci: 56 17
Profesoři: 16 2
Docenti: 13 4
Odborní asistenti: 13 7
Asistenti: 3 2
Lektoři: 2 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 9 2
Odborní a techničtí pracovníci: 172 94
Ostatní zaměstnanci: 31 21
Celkový počet externích pracovníků: 44 43
Celkový počet vyučujících: 61 23
zaměstnanců: 58 21
studentů: 1 0
externistů: 2 2
Celkový počet doktorských studentů: 62 36
z toho v kombinované formě: 5 2

platné ke dni 28. 1. 2020