Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 13 8
Pedagogičtí pracovníci: 3 2
Profesoři: 1 1
Odborní asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 10 6
Celkový počet vyučujících: 5 4
zaměstnanců: 5 4

platné ke dni 14. 12. 2019