Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 6
Pedagogičtí pracovníci: 3 2
Profesoři: 1 1
Odborní asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 9 4
Celkový počet vyučujících: 7 5
zaměstnanců: 7 5

platné ke dni 14. 7. 2020