Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 14 6
Pedagogičtí pracovníci: 4 2
Profesoři: 1 1
Odborní asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 10 4
Celkový počet vyučujících: 7 3
zaměstnanců: 7 3

platné ke dni 5. 12. 2020