Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 6
Pedagogičtí pracovníci: 4 2
Profesoři: 1 1
Odborní asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 8 4
Celkový počet externích pracovníků: 4 0
Celkový počet vyučujících: 7 5
zaměstnanců: 7 5

platné ke dni 23. 9. 2020