Budova UKB, Kamenice 5, budova D29,

Environmentální toxikologie

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova D29
Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova F01 - 1
Kamenice 34, 625 00 Brno, D30
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 1474
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 46 26
Pedagogičtí pracovníci: 6 2
Profesoři: 2 0
Docenti: 2 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 40 24
Celkový počet externích pracovníků: 9 7
Celkový počet vyučujících: 10 6
zaměstnanců: 10 6

platné ke dni 27. 11. 2020