Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 10 5
Pedagogičtí pracovníci: 2 1
Docenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 8 4
Celkový počet vyučujících: 2 1
zaměstnanců: 2 1

platné ke dni 11. 7. 2020