Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6 3
Pedagogičtí pracovníci: 2 1
Docenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 4 2
Celkový počet externích pracovníků: 1 0
Celkový počet vyučujících: 3 2
zaměstnanců: 3 2

platné ke dni 5. 12. 2019