Budova UKB, Kamenice 5, budova D29,

Environmentální epidemiologie

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova D29
Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova F01 - 1
Kamenice 34, 625 00 Brno, D30
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 1474
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 47 31
Pedagogičtí pracovníci: 17 11
Profesoři: 3 2
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 4 4
Asistenti: 3 2
Lektoři: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 30 20
Celkový počet externích pracovníků: 2 1
Celkový počet vyučujících: 11 8
zaměstnanců: 11 8

platné ke dni 3. 12. 2020