Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6 5
Pedagogičtí pracovníci: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 5 4
Celkový počet externích pracovníků: 1 1
Celkový počet vyučujících: 2 2
zaměstnanců: 2 2

platné ke dni 25. 10. 2020