Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 7
Pedagogičtí pracovníci: 2 1
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 10 6
Celkový počet externích pracovníků: 1 1
Celkový počet vyučujících: 2 2
zaměstnanců: 2 2

platné ke dni 8. 12. 2019