Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 19 7
Pedagogičtí pracovníci: 3 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 0
Odborní a techničtí pracovníci: 12 4
Ostatní zaměstnanci: 4 3
Celkový počet vyučujících: 3 0
zaměstnanců: 3 0

platné ke dni 9. 4. 2020