Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 5
Odborní a techničtí pracovníci: 3 3
Ostatní zaměstnanci: 2 2

platné ke dni 25. 10. 2020