Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 91 67
Pedagogičtí pracovníci: 3 1
Docenti: 1 0
Lektoři: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 29 20
Ostatní zaměstnanci: 59 46
Celkový počet externích pracovníků: 67 36
Celkový počet vyučujících: 14 6
zaměstnanců: 6 3
externistů: 8 3

platné ke dni 1. 12. 2020