Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 85 61
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Docenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 27 18
Ostatní zaměstnanci: 57 43
Celkový počet externích pracovníků: 4 3
Celkový počet vyučujících: 4 3
zaměstnanců: 3 2
externistů: 1 1

platné ke dni 13. 11. 2019