Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 13 12
Odborní a techničtí pracovníci: 4 4
Ostatní zaměstnanci: 9 8

platné ke dni 7. 7. 2020