Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 14 13
Odborní a techničtí pracovníci: 4 4
Ostatní zaměstnanci: 10 9

platné ke dni 27. 10. 2020