Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 7
Odborní a techničtí pracovníci: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 6 6

platné ke dni 31. 5. 2020