Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 01, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Kancelář tajemníka

Adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 01
telefon: 549 49 1400
e-mail:
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 13 11
Odborní a techničtí pracovníci: 2 1
Ostatní zaměstnanci: 11 10
Celkový počet externích pracovníků: 4 3

platné ke dni 26. 9. 2020