Personální zabezpečení studijního programu Ekologická a evoluční biologie

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů