Personální zabezpečení studijního programu Aplikovaná matematika