Oborová komise Přírodovědecké fakulty

pro obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Externí členové