Oborová komise Přírodovědecké fakulty

pro obor Regionální geografie a regionální rozvoj

Externí členové