Oborová rada Přírodovědecké fakulty

pro program Aplikovaná a environmentální geologie