Personální zabezpečení studijního programu Aplikovaná a environmentální geologie

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů