Personální zabezpečení studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů