Personální zabezpečení studijního programu Experimentální a molekulární biologie

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů