Personální zabezpečení studijního programu Geografie a kartografie

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů