Personální zabezpečení studijního programu Geoenvironmentální rizika a sanace

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů