Personální zabezpečení studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů