Oborová rada Přírodovědecké fakulty

pro program Sociální geografie a regionální rozvoj