Personální zabezpečení studijního programu Sociální geografie a regionální rozvoj

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů