Personální zabezpečení studijního programu Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů