Personální zabezpečení studijního programu Biomolekulární chemie a bioinformatika